EN

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

Експерт Вижън притежава ресурсите и опита да предлага пълния набор от услуги по жизнения цикъл на разработването на едно софтуерно решение: от бизнес анализ и проектиране през процесите на разработка и инсталация до поддръжката и обучението на потребителите.

През последните няколко години ние изградихме своя методология, работейки за и съвместно с европейски и американски компании по различни проекти, които варират от уеб приложения за електронна търговия до големи ERP системи.

Нашата основна област на специализация са телекомуникациите, но нашият практически опит ни позволява да предлагаме и по-широк набор от outsourcing услуги, включващи разработка на уеб приложения, мобилни приложения и софтуерна интеграция.

Нашата основна сфера на компетентност са технологиите на Майкрософт, но притежаваме опит в използването и на много други развойни среди.
Нашите предимства са:

Опит

Някои от нашите разработчици притежават над 15 години опит в областта на софтуерното производство, използвайки различни технологии и платформи. Техният практически опит е натрупан в работа в различни индустрии: търговия, телекомуникации, производство, застраховане, забавление, образование и други.

Качество

Ние прилагаме стриктни стандарти и методологии за следене на качеството през целия процес на разработката на софтуер. Използваме UML средства за моделиране по време на проектирането и разработката, за да гарантираме постигането на всички изисквания на клиента. Неотклонно поддържаме дейността по Quality Assurance през всички етапи на разработката, за да подсигурим качеството на продукта.

Скорост / Ефективност

Нашите технически познания и опитни дава възможност да работим бързо. Ние успешно завършихме няколко сложни проекта в различни сфери на дейност. Натрупаните опит и знания ни позволяват да намерим бързо точното решение и да го доставим в най-кратки срокове. И така да ви спестим време и пари.