EN

MOBILE SERVICE ADMINISTRATION SYSTEM

CEZ Bulgaria

http://www.cez.bg
ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от края на 2004 г.Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, дружеството за проверка на измервателните уреди „ЧЕЗ Лабораторис България” ЕООД и „ТЕЦ Варна” ЕАД.
Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.

Информационната система, която разработихме има интуитивен за потребителите интерфейс. Тя е изцяло web-базирана и следователно може да бъде достъпена от всеки компютър по всяко време.

Системата съдържа:
- модул за управление на човешките ресурси
- модул за управление на фактури
- модул за управление на устройствата притежавани от дружеството
- модул за управление на документи
- модул за генериране на справки