EN

MARKET HUB

B2N

http://www.b2net.net/
B2N предлага върхови софтуерни решения за по-бърза комуникация с финансовите пазари и за ефективна доставка на данни. Market Hub е платформа, която в реално време доставя на клиентите си: търговци, брокери и финансови анализатори, различна финансова информация от световните фондови борси.
Нашата задача беше да се създаде софтуерно приложение, което получава и показва тази информация на дисплея на Cisco IP телефон. Въпреки че посоченият телефонен интерфейс не е проектиран за изпълнение на подобни задачи, ние реализирахме успешно този проект, с помощта на езика XML.
Към тази проектна задача влизаше и разработването на услуга за интегриране на платформата на B2N за разпространение на данни с Microsoft Excel, която също изпълнихме според зададените проектни ограничения.