EN

dual energy

http://www.dual-energy.co.uk/
Приложението Action Screen е изработено за енергийната компания Dual Energy от Обединеното кралство.

Предназначено е за обслужване на клиенти.

Създадено е с цели:
• Увеличаване ефективността и ефикасността;
• Подобряване качество на обслужване.

Как Action Screen постига тези цели:
• Опростява изпълнението на задачи;
• Намалява времето за изпълнение на задачите;
• Повишава точността при изпълнението на задачи;
• Спестява преработване на съществуващи или създаване на нови системи.

Как работи

Action Screen обединява информация от различни източници:
• телефонни обаждания,
• електронни и хартиени писма,
• записи под формата на казуси (cases),
• данни от др. системи – CRM, за фактуриране и пр.
Изброените автоматично предизвикват поредица от предварително определени бизнес правила за обработване на казуса.
Операторът работи само с едно приложение ,разполагайки с достъп до цялата необходима информация.
Action Screen е гъвкаво по отношение промяна на правила и процеси.
Приложението е налично независимо от местоположението.

За Dual Energy

Компанията е независим британски доставчик на енергийни услуги. Водеща е в областите:
• сметки с „умното” измерване (Smart Meter billing),
• намаляване на цените за енергия и
• обслужване на клиенти.

Dual Energy е помогнал на хиляди британски компании да управляват по-добре използването на енергия от тях и да намалят месечните си сметки.