EN

контакт центрове

 • ПИБ

  http://www.fibank.bg
  Системата, която разработи Expert Vision за Първа Инвестиционна Банка дава възможност за лесно управление на входящите и изходящите разговори, провеждани от агентите на банката, обслужване на активни и пасивни банкови операции и идентификация на клиенти. • ФРОНТЕКС

  http://www.frontex.bg
  Разработеният продукт представлява информационна система за обезпечаване дейността на Контакт центъра.
  Системата използва IPCC Enterprise за извършване на изходящи обаждания към клиенти от кампании/случаи. поддържа входящи обаждания и в зависимост от клиента показва информация за него и участието му в случаи.


 • Райфайзенбанк

  http://www.rbb.bg
  Системата разработена за банката включва входящи и изходящи агентски екрани, търсене на разговор и клиенти по фиксираната и допълнителната информация към него, експорт на данни за клиенти и разговори, статистики на проведените разговори, възможност за автоматично и ръчно избиране на телефони. Интегрирана е с друга система за запис на разговори. • ЧЕЗ

  http://www.cez.bg
  Системата Контакт център, разработена от нас е интегрирана основната системата на дружеството и дава възможност за лесно управление на входящите и изходящите разговори, провеждани от агентите. Системата съдържа: система за разпознаване на клиенти, входящи обаждания от клиенти, изходящи обаждания и кампании, запис на разговори посредством Expert Vision CallRecording, модул за проверка на сметки по телефона и генериране на справки

 • БЪЛГАРИЯ ЕР

  http://www.air.bg
  Интегрирация на контакт център с външна система за документи. Системата спомага за управление на входящи и изходящи разговори, търсене на клиенти и разговори. • ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ

  http://www.toplo.bg
  Разработената информационна система за дружеството включва:
  - Модул събиране на вземанията интегриран с основната система на дружеството включващ и автоматизация на събирането на вземанията;
  - Информоционна линия - обслужване на входящи обаждания и разпознаване на клиенти, CRM, стандарти за работа, статистика и анализи и контрол;
  - Дялово разпределение на сгради – въвеждане на уреди, абонати, дялово разпределение, издаване на документи, изчисляване на месечни и годишни сметки и др.


 • ВиК Пловдив

  http://www.vik.bg
  Системата Контактен център и Система за обработка на сигнали, проблеми и документооборот, са взаимносвързани.
  Системата за контактния център е тип (Customer Relationship Management), записваща звуково разговорите по телефона с Expert Vision CallXpert и автоматизира процесите по взаимодействие с клиентa. Събира, съхранява и анализира информация за потребителите и за вътрешните процеси в дружеството.
  Системата за обработка на сигнали, проблеми и документо оборот записва оплаквания от клиенти, проблеми и проследява разрешаването им.