EN

ВиК Пловдив

ВиК Пловдив

Kонтактен център и Система за обработка на сигнали, проблеми и документооборот

http://www.vik.bg

Двете системи са взаимно свързани.
- Ускоряване на процесите,
- Подобряване на контрола;
- Подобряване качеството на обслужването;
- Намаляване на разходите.

Детайлни подробности за 2-те системи:

CRM системата за контактния център:

- Събира, съхранява и анализира информация за потребителите и за вътрешните процеси в дружеството.
- Автоматизира процесите по взаимодействие с клиентите.
- Съхраняване на информация за проведени разговори и клиенти по дата и час на разговора, агент провел разговора, продължителност, тема на разговор, тел. номер, име на клиента и др.
- Разпознаване на клиента при обаждане по телефонен номер, клиентски номер или друго.
- Агентът вижда при обаждане от клиент: предишните разговори с този клиент, разговори на клиента със служители от ВиК (ако използват обща телефония).
- За всеки разговор се съхраняват и конфигурират произволен брой атрибути, ключови думи и теми на разговор.
- За всеки клиент се съхраняват произволен брой телефони, адреси и други данни – софтуерът може да съхранява, получава и показва всички клиентски данни от системата за фактуриране на ВиК.
- Търсене по всички атрибути и експорт на данни (Excel, Word, PDF и т.н.) за разговори и клиенти.
- Възможност за изпращане на SMS-и и email-и до клиентите.
- Подробни статистики с възможност за експорт. Статистиките включват разговори по агент, тема, дни, средно и общо време, сигнали и други.

Система за обработка на сигнали, проблеми и документооборот:

- Произволен брой потребители от организацията в различни роли и групи.
- Генериране на сигнал с определен статус и на електронни писма към различни групи.
- Всеки потребител влиза в система с име и парола.
- Появява му се екран с ticket-ите, насочени към него (или неговия отдел) и такива, които той е създал. Съществува възможност да отвори всеки един от тях, прочете и допълни информацията, смени статус и насочи към друг човек или отдел.
- При създаването на носв сигнал се попълва информация за него, категория, отдел за който е насочен, статус и други данни.
- При записването му автоматично се изпраща писмо до човека или отделите, за които е насочен.
- При липса на активност определено време, може автоматично да се ескалира в зависимост от приоритети, дефинирани в него.
- Всеки сигнал има номер и по този номер може да се следи неговия статус.
- Всеки сигнал има история на събитията, дейностите и промяна на статусите му.
- Възможност за прикачване на документи към ticket - Тези документи могат да бъдат както документи касаещи случая, така и документи от клиенти на организацията, като жалби, въпроси и други. Тези ticket-и с прикачени документи се обработват по същия начин като обикновен ticket.
- Всеки сигнал има статус и елементи - в зависимост от статуса системата извършва различни дейности и нотификации към хора. При промяна на статуси автоматично се изпращат писма, записват се log-ове и други. По този начин промените биват научавани от всички, свързани с ticket-а (който го е създал, за който е насочен, следящи го и др.).
- Всяка промяна на статус е с коментар и история с цел проследяване.
- Справки и статистики - Справките са брой сигнали по отдели, хора, средно време на работа, отворени сигнали, най-стар, най-нов и други. Mогат да се отпечатват и експортират.