EN

KPI

 • ПРЕГЛЕД

  KPI e уиндоус приложение визуализиращо данните за натовареността и продуктивността на работа в телефона централа. Потребителите на приложението биват администратори и клиенти. В зависимост от ролята която изпълняват, се зарежда клиентско приложение в play режим или административен режим - за създаване и редакция на екрани. • kpi screen
  kpi screen
  kpi screen
  kpi screen
 • Характеристики

  Приложението включва:

  Метрики
  Talking Agents - Показва брой активни (говорещи) агенти. Метриката се визуализира като километраж или термометър;
  Working Agents - Показва всички говорещи агенти спрямо общия брой агенти. Като метриката се визуализира като като километраж или термометър;
  Skill groups statistics - Показва различни метрики по скил групи. Напр. брой агенти в дадена скил група, техният статус (not ready) и др.;
  Number Calls in Queue - показва брой необработени разговори, изчакващи в опашката за обработка.
  Max Time In Queue – показва най-дългото времето, което е седял разговор в опашката преди да бъде обработен;
  Call in Queue – показва разговорите разделени по скил групи;
  Agent Statuses – показва агентите по статуси (ready/ not ready), както и общото времето за всеки статус;

  Статистики
  - Service level Metrics - нивото на обслужване – показва брой разговори, на който агент е отговорил до X сек.;
  - Abandoned calls Metrics - показва процент пропуснати разговори за период;
  - Campaign Statistics – показва брoй прозвъняни разговори по кампании;.


  Исторически
  - Calls Per Period - Графка показваща разговорите като брои и по посока за период;
  - Abandoned Calls Per Period – Показва броя неприетите от агент разговори, останали необработени в опашката за изчакване;
  - Max Simultaneous Calls Per Period – Показва натоварването на агентите - брой проведени разговора по зададено времетраене;
  - Call Center Performance – обща справка за кол центъра – брой получени разговори за период (обработени/необработени/пропуснати), средно време на разговорите, ниво на обслужване, скил групи и др;
  - Call Center Performance Call Type – обща справка показваща натовареноста по call центроверете брой получени разговори за период (обработени/необработени/пропуснати);


  Други
  - Скролиращо съобщение – съобщения, които се изпращат на wallboard-a. Създават се от администратора;
  - Текстов ротатор – съобщение, което се показва неограничен брой пъти за определено време;
  - Часовник;
  - Статичен етикет;
  - Статична картинка – за добавяне на лого или бекграунд картинка;