EN

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Целта на нашите консултантски услуги е да ви осигурим знанието и разбирането за информационните технологии, което ще ви помогне да вземете правилното технологично решение, за да подобрите основните бизнес процеси във вашата компания.

Базирайки се на нашето технологично познание и бизнес опит, ние можем да ви помогнем да изберете точната хардуерна конфигурация, най-подходящия системен софтуер, система за управление на бази данни или приложен софтуер. Вземането на правилното решение ще увеличи драстично продуктивността на вашата фирма, като в същото време ще намали значително разходите.

Консултирайки нашите клиенти, ние винаги им даваме няколко различни алтернативи, като оставяме на тях да вземат своето решение, според бизнес приоритетите, които са си поставили – скорост на внедряване, цена, леснота за поддръжка, ефективност на работата и т.н.

Проектен подход


В консултанската си дейност ние винаги съветваме клиентите си да формулират точно ефекта, който желаят да постигнат от внедряването на даден ИТ инструмент или система, и да търсят цялостното решение, като организират работата на проектен принцип. Предимствата на този подход са, че има точно определен краен срок и се стремят към постигането на ясен краен резултат, което подпомага проследяването на изпълнението на поставените цели.

Нашите консултанти са подготвени да извършат обективен и компетентен анализ на вашите процеси и практики и да ви предложат визия за подобрение и оптимизация, базирана на последните достижения на информационните и комуникационни технологии.