EN

Captive Portal

 • ПРЕГЛЕД

  Captive Portal е система предназначена за контролиране достъпа на устройства до безжична мрежа. Специално разработена да работи с произволен брой Сиско контролери на достъп (Wireless Lan Controlers), които от своя страна управляват произволен брой Сиско точки на достъп (Access Points) и мрежи.

  Системата е уеб базирана и клиента има възможност да дефинира произволен брой зони (Domains), в които да добави контролери на достъп. Във всяка зона може да се дефинират потребители с права да създават достъпи (Logins) до безжичните мрежи, управлявани от контролерите в зоната. Също така могат да се дефинират й произволен брой потребители, които да генерират справки и статистики.

  При свързване на устройство в мрежата, автоматично се появява уеб страница за въвеждане на логин и парола. При успешно валидиране, устройството получава достъп до мрежата за предварително дефинирано време. След изтичането му, контролера автоматично откача устройството от мрежата.


  Администраторите на зони имат възможност ръчно да прекратят (kick) активна сесия на устройство в мрежата, за която се е закачил потребител. Това се извършва от страница, в която се виждат всички активни сесии. Също така администраторите имат възможност за избор на сесия и изключване на активен потребител.

  Captive Portal има богат набор от справки и статистики, в които потребителите лесно могат да намерят нужната им информация. Справките могат да се експортват към XML и това позволява да се прави допълнителна обработка, импортване в друга система или да се разпечатват на принтер.

  Captive Portal поддържа български и английски език.

 • menu administration
  administration menu
  report logs
  report logs
  manage administration
  manage administration
 • Характеристики

  - Дефиниране на произволен брой зони на достъп (domains)
  - Дефиниране на произволен брой контролери на достъп
  - Дефиниране на произволен брой потребители с различни права и роли по зони - администратори, логини и потребители
  - Възможност да се дефинират произволен брой достъпи (logins) в различните зони
  - ъзможност да се дефинират достъпи (logins) с различна времева продължителност

  - Автоматично спиране на достъпа при изтичането на времето
  - Възможност за ръчно спиране на достъп и при активна в момента сесия
  - Богат набор от справки и статистики, в които потребителите лесно могат да намерят нужната им информация
  - Експорт към Майкрософт Ексел - позволява да се прави допълнителна обработка както и импортване в друга система - Работи на виртуална инфраструктура