EN

call Xpert 2

 • преглед

  CallXpert 2®е система, предназначена за събиране, обработка и таксуване на телефонни разговори. Тя обработва разговори, проведени от абонати на Cisco Call Manager, учрежденски телефонни централи или други устройства осъществяващи телефонни разговори и генериращи информация за тях. Изключително ценна за големи предприятия, където активната телефонна комуникация е основна част от управлението или от услугите, които фирмата предлага на своите клиенти.

  С CallXpert 2® вашата организация печели от:

  - Намаляване на разходите за телекомуникации
  - Повишаване на ефективността и продуктивността
  - Подобряване на сигурността на вашия бизнес
  - Няма значение от колко и какви източници искате да събирате информация за проведените разговори. CallXpert 2® може да събира такава информация от всякакви източници и да ги обединява в една база данни. Това позволява обработката на няколко милиона разговора за месец – производителност, с каквато малко съвременни системи могат да се похвалят.

  - Няма значение дали вашите бизнес единици са разположени в различни градове или даже в различни държави. Събирането на информация за разговорите се осъществява по TCP/IP протокол и това премахва ограниченията, породени от физически разстояния или държавни граници. Освен това, CallXpert 2® е изградена на модулен принцип и позволява гъвкаво конфигуриране в зависимост от нуждите на локалния клиент.

  Таксуването на разговорите се осъществява по време, но може и да зависи от направлението, времето на провеждане на разговора, деня от седмицата, от устройството, провело разговора, и изходящата му линия. В системата са дефинирани последните тарифи на БТК, а при нужда потребителите могат да дефинират неограничен брой собствени тарифи. Те могат да бъдат асоциирани с определено устройство, трънк или изходяща линия. Системата позволява да се дефинират групи (cost centers) и всеки номер може да бъде асоцииран към една или няколко групи.

 • search_record
  списък с разговори
  play_record
  Финансови справки
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Автоматична регистрация на трафика

  - Системата регистрира автоматично изходящия и входящия телефонен трафик от различни устройства и ги обединява в една база данни.

  Групиране на телефонните постове с цел по-добър анализ

  - Всеки телефонен пост може да принадлежи на произволен брой групи. (cost centers).
  - Всяка група може да има произволен брой телефонни постове.

  Лимитиране на изходящите разговори

  - Изходящите разговори могат да бъдат ограничени след изразходване на предварително зададен лимит.

  Гъвкаво тарифиране

  Системата дава възможност за дефиниране на произволен брой тарифни планове, в които таксуването зависи от:
  - Устройството, през което е проведен разговора
  - Изходящата линия
  - Направлението
  - Часът на провеждане
  - Денят от седмицата
  - Продължителността на разговора
  - Извършеното тарифиране може да се коригира с добавена стойност, ако телефонните услуги се предлагат на клиенти.

  При дефиниране на тарифа могат да се използват:


  - Първоначална сума
  - Една цена за първите няколко секунди
  - Друга цена за останалото време на разговора
  - Всяка тарифа има период на валидност.

  Богат модул за справки

  - Системата изготвя подробни справки за проведените разговори и статистика към тях
  - Уеб базиран интерфейс с възможност за достъп до справките отвсякъдеor
  - Поддържа експорт на данни и справки в Excel или XML форма
  -Автоматично изпращане на справки по електронната поща


  Естествена интеграция с други продукти и системи

  - Интеграция с продукта Expert Vision Business Directory
  - Интеграция с Microsoft Active Directory
 • Справки

  CallXpert 2® притежава изключително богати възможности за изготвяне на справки за проведени разговори и статистика към тях. В системата са заложени повече от 20 вида стандартни справки, като потребителят има възможност да модифицира всяка една от тях и да я запише като лична потребителска справка. Потребителските справки могат да бъдат неограничен брой.

  Справките, които системата предлага, са разделени в две групи – финансови и аналитични. Те предлагат подобна информация, но акцентът е върху финансовата или аналитичната страна съответно. Групирани са в следните категории:

  - Списък на проведени разговори
  - Разговори, групирани по тип – напр. градски, междуградски, мобилни, международни и др
  - Разговори, групирани по направление – напр. Мтел, Глобул, Вивател, Варна, Русе, САЩ и т.н.
  - Разговори, групирани по часова зона
  - Най-много избирани номера
  - Най-скъпи разговори
  - Сметки по постове и групи за дни, месеци или произволен период
  - Пропуснати разговори
  - Справка за времената на изчакване
  - Справка за времената на изчакване

  Модулът за справки е уеб базиран и позволява на всички потребители с необходимите права да виждат и генерират справки от своя браузър. Всеки потребител може да вижда и да изпълнява само онези справки, които отговарят на неговото ниво на достъп. Справките могат да бъдат разглеждани на екрана, отпечатвани на принтер или да се експортират в XML и в Microsoft Excel формати. Това дава възможност на потребителя да ги обработва допълнително или да ги импортира в друга система – например счетоводната система на организацията.
  Потребителят може да настрои определени справки да се изпълняват регулярно в определен ден и час и резултатите да му бъдат изпратени по електронната поща.
  Системата разпознава 3 вида потребители (роли), базирани на правата върху:
  - Единичен номер – има права да вижда справки само за собствения си номер
  - Група – има права да вижда справки върху групата, която менажира
  - Сайт (тел. централа) – има права върху справките от една тел. централа
  - Цялата система – може да вижда всички справки

  Справките могат да бъдат настроени да бъдат на български, македонски и английски език.

 • report_Volume_by_Hour
  справка обем по час
  report__Calls_by_Trunk
  справка разговори по трънк
  search_calls
  търсене на разговори
 • СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

  За да бъде инсталиран продуктът Expert Vision CallXpert 2®, минималните системни изисквания са следните:
  - Операционна система на сървъра - Windows 2008 Server или по-късна
  - Хардуер на сървъра:
  - процесор – Intel® Xeon®
  - памет – 2 GB или повече
  - диск – в зависимост от обема данни
  - Изисквания към браузъра за уеб справките – Internet Explorer 9.0 или по-късна версия, Mozilla Firefox 2 или по-късна версия.  За да работи системата оптимално ефективно препоръчваме следната конфигураци:
  - Операционна система на сървъра - Windows 2012 Server
  - Хардуер на сървъра:
  - процесор – Intel® Xeon®
  - памет – 4 GB или повече
  - диск – зависимост от обема данни
  - Изисквания към браузъра за уеб справките – Internet Explorer 9.0 или по-късна версия, Mozilla Firefox 2 или по-късна версия. • CallXpert Lite 2

  CallXpert Lite 2® е специално разработено десктоп приложение на основата на Expert Vision CallXpert 2® системата за call accounting.

  Както голямата система и тук се предлага изчерпателни справки за телефонния трафик, разходите за външни и вътрешни телефонни разговори и онагледяващи графики.

  Изключително полезна за предприятия с ограничение до 200 вътрешни линии, където интензивната телеофнна комуникация е съществена част от бизнеса.
  search_calls
  Lite издание
 • Издания


  Продуктът CallXpert 2® се предлага в няколко издания, които притежават различно подмножество от функционалните възможности на системата, с цел оптимално покриване на нуждите на нашите клиенти. По-долу можете да видите сравнителна таблица между различните издания.

  Характеристики

  CallXpert Lite 2

  CallXpert Reporting

  CallXpert Billing

  CallXpert Suite

  Windows приложение

  available

  -

  -

  -

  Уеб приложение

  -

  available

  available

  available

  Максимален брой поддържани телефонни номера

  200

  неограничен

  неограничен

  неограничен

  Максимален брой поддържани телефонни централи

  1

  неограничен

  неограничен

  неограничен

  Аналитични справки

  available

  available

  available

  available

  Финансови справки

  available

  -

  available

  available

  Ограничаване на изходящите обаждания

  -

  -

  -

   

   

   

   

   

 • Изтегляне


  CallXpert 2®

  На тази страница може да намерите допълнителна информация за продукта. Документите са в PDF формат за отпечатване и/или запазване
  Този документ съдържа кратко описание за системата CallXpert 2, нейните цели, функции и системни изисквания за инсталиране на продукта:
  Изтегляне

  Това ръководство на потребителя е кратък справочник за запознаване с най-важните характеристики и действия със системата CallXpert 2:
  Изтегляне


  CallXpert Lite 2®

  Това ръководство на потребителя е кратък справочник за запознаване с най-важните характеристики и действия със системата CallXpert Lite 2:
  Изтегляне