EN

Asset Management

 • Преглед

  Asset Management System® е система за администриране на телекомуникационни услуги за средни и големи фирми.

  Приложението е комбинация от модули за управление и планиране на разходи, обработка на фактури и поддържани наличности.

  Изцяло web-базирана, системата е лесно достъпна от всеки компютър по всяко време и с възможност за разширение с допълнителни модули.

  Системата включва:


  - модул за управление на човешките ресурси - разходни центрове и дружества, служители и устройства;
  - модул за управление на фактури - фактури за покупки, разходи и ремонти. Известяване чрез и-мейл на оторизирани служители за направени разходи;
  - модул за управление на документи - обхваща въвеждане, обработката на заявки за покупки и ремонт на мобилни устройства, предаване на приемно предавателни протоколи;
  - модул за генериране на справки - извежда различните видове справки за всички извършени дествия свързани с устройства и разходите към тях. Справките могат да бъдат експортирани в .xls и .pdf формати.


 • Asset
  преглед детайли
  Asset
  спискък устройства
 • ИЗТЕГЛЯНЕ

  Asset Management System

  Това ръководство на потребителя е кратък справочник за запознаване с най-важните характеристики и действия
  изтегляне

  Този документ съдържа кратко описание за системата Asset Management System, нейните цели, функции и системни изисквания за инсталиране на продукта:
  изтегляне